BiS Sydafrikaprojekt 1997-2002

Library Practice for Young Learners (LPYL) – BiS sydafrikanska skolbiblioteksprojekt
Läs meta om detta projekt: The South African – Swedish LPYL site

Lena Lundgren har sammanfattat och dragit slutsatser av projektet och presenterat dem på mötesplats Borås 13-14 oktober 2004.
Läs mer (word): Mötesplats inför framtiden − Borås den 13 – 14 oktober 2004

Vredendal Mobile Library = böcker till de allra fattigaste barnen.
Lena Lundgren skriver om ett projekt som BiS fond för bibliotek i Södra Afrika lämnat bidrag till.
Läs  mer: Vredendal(word)

Läs mer