Kategorier
Uncategorized

Spela roll

En arbetsgrupp inom DIK har skrivit en rapport om Bibliotekariens framtida yrkesroll, Den presenterades vid ett mycket välbesökt seminarium på Bok&Bibliotek. Efter redovisningen påpekade  Inger Eide Jensen att bland de kompetenser som rapporten menar att biblioteksvärlden bör besitta saknas omvärldsanalys, förmågan att ta till sig och reagera på vad som händer i närsamhället, omvärlden, biblioteksvärlden, se dess relevans för verksamheten och yrkesrollen.

Möjligtvis kan det ingå som en del i det som i rapporten kallas akademikerkompetens om man vill tolka det välvilligt, men i så fall är det ytterst luddigt uttryckt.

Det här är de kompetenser som arbetsgruppen har identifierat, i sammanfattning:

Digitalisering
 Teknisk kompetens, egna färdigheter samt förmåga att samtala med teknisk personal
 Juridisk kompetens, att kunna läsa och förstå licensavtal, förstå övergripande juridiska problemställningar, samt kunna samtala med jurister
 Systemförståelse – att förstå sammanhang och hur olika delar påverkar varandra
 Metadatahantering, begripa och förstå hur metadata används i olika system och kunna relatera dessa till varandra
 Kompetens kring upphandling och förhandling
Läsning
 Stödja utvecklingen av läs- och skrivförmåga kopplat till olika typer av medieformer
 Vidga den metodologiska repertoaren
 Kompetens att möta barn och vuxna med mångspråkig bakgrund
 Kompetens att möta barn och vuxna med olika typer av läsmotstånd och funktionshinder
 Arbeta uppsökande i olika former
Vetenskaplig kommunikation (gäller framförallt forskningsbiblioteken)
 Förståelse för hur vetenskap produceras och hur forskarens villkor ser ut
 Juridisk kompetens inom publiceringsfrågor
 Kunna ge stöd i forskares publiceringsval
 Kunskap om olika informationspraktiker inom olika discipliner/ämnesområden
 Förståelse för och kunskap om teknik och vilka möjligheter den ger
 Kunskap om format, layout, marknadsföring, journal/monograph management systems
 Kompetens inom bibliometri
 Kunskap om digitala bevarandefrågor och tillgängliggörande
Deltagarkultur
 Kompetens om den digitala tekniken och arenorna
 Kompetens inom källkritik
 Kompetens i deltagande, kommunikation, social kompetens
 Pedagogisk kompetens
 Kreativ kompetens. Entreprenörsegenskaper
 Kompetens inom marknadsföring och management
 Förmåga att arbeta kontaktskapande och uppsökande
 Att ha modet att synas och höras
Pedagogik och handledning
 Kunskap om hur lärmiljöer bör utformas, både virtuellt och fysiskt
 Kunskap om utrustning och program
 Kunskap i källkritik
 Juridisk kompetens vad gäller till exempel upphovsrätt och publicering
 Kunskap om olika aspekter av bemötande
 Kunskap om olika lärstilar och undervisningsmetoder
 Kunskap om omvärldsbevakning och kunskapsdelning med kollegor
 Förmåga att samarbeta med andra yrkeskompetenser och att arbeta uppsökande
Marknadsföring
 Kunskap om hur internet och sociala medier kan användas som kommunikations- och marknadsföringsredskap
 Kunskap om juridiska aspekter, riktlinjer, presskontakter
 Presentationsteknik och en vilja att vara ett ansikte utåt för sitt bibliotek
 Kompetens i att skriva olika typer av texter
 Kunskap i de delar som ingår i arbete med arrangemang
 Kunskap i skyltning och hur saker presenteras visuellt
Akademikerkompetens
 Förändringsbenägenhet och flexibilitet inför förändrade arbetssätt
 Ledarskap
 Lärande- och förändringskompetens – kompetens att kompetensutveckla, dvs. metakompetens
 Relationskompetenser – att hantera olika perspektiv på verksamheten, dvs. metaperspektiv
 Dialog- och meningskompetenser – skapa mening i en mångfald av värderingar och förståelser

 

Är det bra så?

Hade nog gärna sett ännu en rubrik: Omvärldsanalys.

Ingrid Atlestam

Ett svar på ”Spela roll”

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.